Opracowywanie operatów wodnoprawnych i projektów budowlanych

Stawy Operat wodnoprawny jest to niezbędny załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego stanowiącego część dokumentacji, którą należy skomplementować przed rozpoczęciem prac budowlanych. Prawidłowe opracowanie operatów wodnoprawnych umożliwi uzyskanie decyzji administracyjnej, a także pozwoli odpowiednio ukierunkować inne prace wchodzące w zakres inwestycji. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) za wydanie takiego dokumentu pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 217,00 zł. W momencie składania wniosku należy przedstawić dowód opłaty.

Sporządzanie dokumentacji w Maldren

W ramach naszych usług zapewniamy przygotowanie wszelkich materiałów potrzebnych do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Starannie sporządzamy część opisową i graficzną operatu, gwarantując spełnienie wszystkich wymogów formalno-prawnych gotowego dokumentu. 

Wykonujemy opracowanie operatów wodnoprawnych dotyczących:

  • odwodnienia dróg i autostrad,
  • przeprowadzania rurociągów przez wody płynące powierzchniowe,
  • przebudowy koryt rzek, potoków itp.,
  • budownictwa hydrotechnicznego i melioracyjnego,
  • oczyszczalni stawów rybnych,
  • ujmowania wód powierzchniowych i podziemnych.

Szacowany czas wykonania przez nas operatu wodnoprawnego wynosi około 2-3 tygodni, jednak uzyskanie samego pozwolenia może zająć do 2 miesięcy. Gotowy dokument dostarczamy w wersji papierowej lub elektronicznej zgodnie z preferencjami klienta. Koszt sporządzenia dokumentacji ustalamy dopiero po zapoznaniu się z materiałami wyjściowymi inwestycji, dlatego może on się różnić w zależności od indywidualnych potrzeb projektu. 
Zachęcamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów oferty.